Welkom

Welkom op de reserveringssite van de Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. We zijn verheugd en dankbaar dat de kerkdeuren open mogen. We nodigen u van harte uit om naar de kerk te komen!

De huidige overheidsmaatregelen zorgen er wel voor dat dit enkel kan onder bepaalde voorwaarden. Vooralsnog geldt per kerkdienst in de Oude Kerk een maximum aantal van 80 bezoekers boven de 12 jaar en per kerkdienst in de Nieuwe Kerk een maximum aantal van 100 bezoekers boven de 12 jaar. Om dit maximum te bewaken en jouw en uw bezoek te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om op voorhand via dit systeem plaatsen te reserveren.

Via het gemeentecontact en deze website wordt per dienst aangegeven welke wijk aan de beurt is. Als uw wijk aan de beurt is, dan kunt u vanaf maandag in de betreffende week reserveren. Mochten er plekken vrij blijven, dan mag er vanaf vrijdagochtend ook voor/door bezoekers uit andere wijken worden gereserveerd. 

Let op: bij de reservering dienen kinderen tot en met 12 jaar oud niet in het aantal personen te worden opgenomen. Er is een apart venster om op te geven hoeveel kinderen tot en met 12 jaar meekomen. De reservering dient per huishouden plaats te vinden. 

Wij wijzen erop dat steeds de door de overheid aangekondigde basisregels gelden. In aanvulling daarop zijn vanuit de gemeente de uitgangspunten opgesteld om de kerkdiensten op een goede en verantwoorde manier weer te kunnen laten plaatsvinden. 

Vanzelfsprekend dienen mensen thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Als een huisgenoot of gezinslid last heeft van keelpijn en/of koorts, dient het hele huishouden thuis te blijven.

Van uw reservering ontvangt u per e-mail een bevestiging. Mochten bovengenoemde klachten opkomen na reservering, meldt dit dan zo spoedig mogelijk via reserveringen@hervormdnieuwerkerk.nl, zodat uw plaatsen weer vrijgegeven kunnen worden.

Reserveren